Здравейте !

Archive for October, 2010

Молибден в маслото – проблем ?

Трябва ли да наливам масло със съдържание на молибден?
Появилите се на нашия пазар масла със съдържание на молибден трябва да се използват в старите, износени двигатели на автомобилите. Помнете, че нито едно масло със съдържание на молибден не има допуск от производителите на автомобили.

Какви са преимуществата на маслата с молибден?

Става въпрос за твърдите смазочни материали, влизащи в моторното масло и образуващо на металните повърхности слой, намаляващ триенето. Изследванията показват, че такива добавки в маслото са ефективни преди всично в такива промишленни агрегати като лебедка и редуктори с цилиндрови зъби. За високооборотни бензинови двигатели в голяма част от случаите резултатите са отрицателни.

Моторното масло с дисулфид молибдена представлява физическа смес, а не химически разтвор. Размерите на твърдите частици на дисулфид молибдена са големи. При работа в двигателя тези частици попадат не само в желаните зони на триене, но и там, където такива добавки са нежелателни, например – в зоната на буталните колела.

Смазочните материали, съдържащи дисулфид молибден при високи температури често водят до закоксиране или отлагане на твърди продукти от изгарянето в зоната на буталните колела, което отрицателно влия на работата на цилиндробуталната група. От това произлиза пробив на газ в маслото през зоната на буталните колела, което води до високи термически натоварвания и, следователно до образуване на нежелателни отлагания Този факт обяснява, защо моторните масла, съдържащи дисулфид молибден не се препоръчват от големите автомобилни фирми.

Намаляването на триенето в настоящия момент е възможно с помоща на специални синтетически базови компоненти. Става въпрос за така наречените сложни синтетически и ефири – продукти, които по своята популярност и смазочни способности са сравними с рициновото масло. Последното днес частично се използва в състезателните автомобили. Сложните ефири имат висока адгезионна способност и образуват много стабилен смазочен филм. Преимуществата на синтетическите масла се явява много високата термическа стабилност.

copy/paste @ [email protected]

Posted on 28 October '10 by , under Нещата от живота. No Comments.

Eli Mattson America’s Got Talent Audition – Walking In Memphis

Posted on 21 October '10 by , under Нещата от живота. No Comments.